KULLANIM ALANI:
SURF TREAT C 201 yarı açık (çiller) soğutma, ısıtma sistemlerinde
kullanılan korozyon inhibitörüdür. Demir, çelik, bakır metallerinin
korunmasında kullanılır. Formülündeki dispersant özelliği sayesinde
cidarlarda kireçlenme ve çökmeyi önlemektedir.
FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
SURF TREAT C 201 organik asitler, organik fosfatlar, bazik kimyasallar ve
demir, çelik, bakır inhibitörü içermektedir.

Görünüm
Yoğunluk
Donma Noktası
pH
Toplam Fosfat
: Renksiz sıvı
: 1,02 gr./cm
3 (20°C)
: -6
oC
: 10,50
: 3,4 ppm.

KULLANIM ŞEKLi:
SURF TREAT C 201 yarı açık sistemlerde 1 ton suya 80-500 ppm olacak
şekilde dozlanmalıdır. Kapalı sistemlerde toplam sertliğe göre aşağıdaki
şekildedir.

Yumuşak su için : Toplam Sertlik 0-10 ppm. 1 ton suya 3000 ppm.
Sert su için : Toplam Sertlik 200-300 ppm. 1 ton suya 2000 ppm.

İNSAN SAĞLIĞI ve ÇEVRE:
SURF TREAT C 201 konsantre halde bazik bir kimyasaldır. Kullanım
esnasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ve göze temas
halinde bol su ile yıkanmalıdır.
AMBALAJ ve DEPOLAMA:
SURF TREAT C 201 PVC bidonlarda 30 kg. veya 60 kg. ambalajlardadır.
Kimyasal kullanıldıktan sonra kapak sıkıca kapatılmalıdır.